Rychlé půjčky

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr

Mnoho lidí potřebuje finanční podporu. Eskontní úvěr je jednou z možností, která vám může pomoci získat potřebné peníze bez zdlouhavých formalit. Proto byste měli podrobněji vědět, co je to eskontní úvěr, jak funguje a kdo může z této formy financování profitovat.

Jak eskontní úvěr funguje?

Eskontní úvěr je finanční nástroj, který umožňuje jednotlivcům i firmám získat okamžité finanční prostředky od banky nebo jiného finančního institutu. Tato forma úvěru se vyznačuje tím, že klient prodává své budoucí pohledávky za nižší částku, než je jejich nominální hodnota, a tím získává peníze rychleji.

Postup získání eskontního úvěru zahrnuje několik kroků:

 1. Výběr finanční instituce: Prvním krokem je vybrat si důvěryhodnou finanční instituci, která nabízí eskontní úvěry.
 2. Vypracování smlouvy: Klient a finanční instituce sepíšou smlouvu, ve které se stanoví podmínky pro prodej pohledávek.
 3. Stanovení hodnoty pohledávek: Finanční instituce určí hodnotu budoucích pohledávek a stanoví částku, za kterou je ochotna je odkoupit.
 4. Odkup pohledávek: Klient prodá své pohledávky finanční instituci za sjednanou částku.
 5. Získání financí: Finanční instituce poskytne klientovi částku odpovídající hodnotě pohledávek, a tím klient získá potřebné finanční prostředky.

Eskontní úvěr má několik výhod, včetně rychlosti, flexibility a snadné dostupnosti. Tato forma financování je užitečná pro různé subjekty, jako jsou malí podnikatelé, dodavatelé a sezónní podnikání. Před využitím eskontního úvěru je však důležité pečlivě zvážit výhody a nevýhody a porovnat nabídky různých finančních institucí.

Výhody eskontního úvěru

 1. Rychlost: Eskontní úvěr umožňuje rychlé získání peněz bez čekání na splatnost pohledávek.
 2. Flexibilita: Klient může prodat pouze vybrané pohledávky, což mu dává větší flexibilitu.
 3. Snadná dostupnost: Eskontní úvěr je relativně snadno dostupný, což je výhodné zejména pro menší podnikatele.

Tyto výhody činí eskontní úvěr atraktivním nástrojem pro rychlé získání finančních prostředků, který může pomoci jak malým firmám, tak i jednotlivcům.

Kdo může z eskontního úvěru těžit?

Eskontní úvěr je vhodný pro různé subjekty v ekonomice. Sem patří:

 1. Malí podnikatelé: Malé firmy a podnikatelé mohou využít eskontní úvěr k rychlému získání finančních prostředků na rozvoj či zajištění provozu.
 2. Dodavatelé: Dodavatelé mohou prodat své pohledávky a získat tak okamžité financování na své další projekty.
 3. Sezónní podnikání: Podnikání s sezónní fluktuací může využít eskontní úvěr ke stabilizaci toku hotovosti během nízké sezóny.

Eskontní úvěr poskytuje těmto subjektům možnost získat potřebné finanční prostředky rychle a efektivně.

Požadavky na Získání Eskontního Úvěru

Pro získání eskontního úvěru je nutné splnit několik základních požadavků:

 1. Aktuální Pohledávky: Klient musí mít existující pohledávky, které jsou vhodné k prodeji.
 2. Důvěryhodnost: Klient by měl být finančně důvěryhodný a schopen splnit dohodnuté podmínky.
 3. Doklady o Pohledávkách: Finanční instituce může vyžadovat důkazy o existenci pohledávek, jako jsou faktury nebo smlouvy.

Jak Zažádat o Eskontní Úvěr?

Proces žádosti o eskontní úvěr zahrnuje několik kroků:

 1. Kontakt s Finanční Institutem: Kontaktujte důvěryhodnou finanční instituci, která nabízí eskontní úvěry.
 2. Vyplnění Žádosti: Vyplňte žádost o eskontní úvěr a přiložte potřebné dokumenty.
 3. Hodnocení Pohledávek: Finanční instituce posoudí vaše pohledávky a určí hodnotu, za kterou je ochotna je odkoupit.
 4. Smlouva o Prodeji: Pokud je nabídka přijata, podepíšete smlouvu o prodeji pohledávek.

Délka Schválení Eskontního Úvěru

Doba schválení eskontního úvěru se může lišit podle finanční instituce a složitosti žádosti. Většinou to však trvá několik dní až týdnů od podání žádosti po schválení.

Jaké jsou náklady na půjčku?

Náklady na eskontní úvěr zahrnují několik důležitých faktorů, které je třeba zvážit před jeho využitím:

 1. Úroková Míra: Finanční instituce účtuje úrokovou sazbu za poskytnutý úvěr. Tato sazba se obvykle uvádí jako procento z částky pohledávek, které byly prodány.
 2. Poplatky: Mohou existovat poplatky spojené s vyřízením úvěru, jako jsou poplatky za zpracování žádosti, administrativní poplatky a další. Je důležité si prostudovat poplatky včetně jejich výše a podmínek.
 3. Kupní Cena Pohledávek: Klient prodává své pohledávky za nižší částku, než je jejich nominální hodnota. Tato cena je často určena finanční institucí a může ovlivnit celkové náklady na úvěr.
 4. Další Podmínky: Je důležité si prostudovat všechny další podmínky smlouvy, včetně termínů splatnosti, možných pokut za pozdní platby a dalších důležitých informací.
 5. Rizika: Dejte si pozor na rizika spojená s prodejem pohledávek za nižší hodnotu. Pokud dlužník nezaplatí, může to vést k finančním ztrátám.
 6. Celkové Náklady na Úvěr: Všechny výše uvedené faktory společně ovlivní celkové náklady na eskontní úvěr. Je důležité provést analýzu a porovnat nabídky různých finančních institucí.

Před využitím eskontního úvěru se doporučuje pečlivě prověřit všechny náklady a podmínky spojené s touto formou financování, abyste byli dobře informováni a mohli učinit informované rozhodnutí.

Co Si Dát Pozor?

Při využívání eskontního úvěru si dejte pozor na několik klíčových věcí:

 1. Podmínky Smlouvy: Pečlivě prostudujte podmínky smlouvy o prodeji pohledávek, abyste věděli, za co a za jakých okolností prodáváte.
 2. Rizika a Náklady: Zvážte rizika a náklady spojené s prodejem pohledávek za nižší částku. Někdy může být výhodnější čekat na nominální hodnotu.
 3. Renomé Finanční Institutice: Vyberte si renomovanou a důvěryhodnou finanční instituci, abyste se vyhnuli potenciálním komplikacím.

Eskontní úvěr může být skvělým nástrojem pro získání rychlé finanční podpory, pokud je použit správně. Dejte si však pozor na všechny aspekty, abyste se ujistili, že tato forma financování je pro vás skutečně vhodná.

Skontní půjčka se ukazuje jako užitečný a účinný nástroj pro získání rychlé finanční podpory. Jeho schopnost poskytovat hotovost včas může výrazně pomoci malým podnikům, dodavatelům a dalším subjektům s proměnlivou ekonomikou. Před využitím této možnosti je však důležité provést důkladný průzkum a porovnat nabídky různých finančních institucí.

Pokud jste připraveni využít slevu na půjčku, můžete začít hned. Vyplňte online žádost na našich stránkách a získejte potřebné finanční prostředky rychle a snadno. Staňme se vaším partnerem na cestě k finanční stabilitě!

Nejčastější otázky

Jak dlouho trvá schválení eskontního úvěru? Doba schválení se liší podle finanční instituce, ale většinou to trvá několik dní až týdnů od podání žádosti po schválení.

Co se stane, pokud dlužník nezaplatí pohledávku? V takovém případě může být klient nucen nést část ztráty, neboť prodal pohledávku za nižší hodnotu. Důsledky se mohou lišit v závislosti na dohodnutých podmínkách.

Může jednotlivec využít eskontní úvěr? Ano, eskontní úvěr není omezen pouze firmám, může ho využít i jednotlivec, pokud má vhodné pohledávky.

Ovlivní eskontní úvěr mou kreditní historii? Ano, eskontní úvěr může mít vliv na vaši kreditní historii, stejně jako jiné formy úvěrů. Důležité je splácet ho včas a dle dohodnutých podmínek.

Mohu prodat libovolnou část pohledávky? Ano, můžete prodat celou pohledávku nebo jen její část, podle vašich potřeb a dohodnutých podmínek.

Související příspěvky

Půjčka pro zadlužené klienty

Nina D

Půjčka pro OSVČ

Nina D

Fajn půjčka

Nina D